brezna str1


Výtvarníčka Lucia Mendelová svojsky prečítala román Ireny Brežnej Na slepačích krídlach a nakreslila jeho komiksovú myšlienkovú mapu. Pozýva nás, aby sme spolu s ňou putovali týmto výnimočným literárnym textom a zároveň ho čítali po svojom.

Po nemecky píšuca švajčiarska autor­ka slovenského pôvodu Irena Brežná sa narodila v roku 1950 v Bratislave a detstvo prežila v Trenčíne. Príchod dospelosti pre ňu znamenal vytrhnutie z materinskej reči v dôsledku emigrácie po okupácii v auguste 1968. Učila sa poznávať svet novým jazykom, a práve tento údiv z novoty je jednou z najvýraznejších čŕt jej písania. V diele tejto výnimočnej autorky zohrávajú jazyky nielen významnú formotvornú, ale priam dejotvornú rolu.

Rozprávačkou autobiograficky motivovaného románu o detstve v socialistickom Československu poznačenom ťaživou atmosférou 50. rokov je dievča na prahu dospievania menom Jana, ktorá sa veľmi skoro učí pohybovať medzi dvoma svetmi – (súkromným) svetom rodiny a (verejným) svetom školy. Jazyky ju fascinujú, no vie, že sú nebezpečné, pretože jej mamu dostalo do väzenia slovo a babka zasa pred okolím utajuje svoju materinskú nemčinu. Jana skúma a obnažuje jazyky a zvyky socialistickej i sexistickej totality.

Uletený čitateľský denník Lucie Mendelovej (nar. 1983) je v istom zmysle aj originálnou (medzi)generačnou interpretáciou románu o našej nedávnej minulosti.

Prečítajte si, ako sa slovenský preklad tejto knihy páčil mladým ľuďom a napíšte nám, čo si o komikse či knihe myslíte vy, do predmetu uveďte DENNIK: aspekt(zavinac)aspekt(bodka)skCopyright © Lucia Mendelová s použitím knižnej publikácie Irena Brežná: Na slepačích krídlach. 2. vydanie, ASPEKT 2010. Z nemčiny preložila Jana Cviková; v koláži boli použité originálne fotografie uvedené v časti OBRAZOVÝ MATERIÁL.
Čitateľský denník Lucie Mendelovej o románe Ireny Brežnej Na slepačích krídlach vznikol v rámci projektu ASPEKTU Popularizácia rodovo symetrického jazyka v kontexte rodovej rovnosti a ľudských práv. Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu zodpovedá výlučne Záujmové združenie žien ASPEKT.