Karol Kállay

Karol Kállay: 1. máj 1954 I.,

Súkromný majetok, zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 66
Karol Kállay

Karol Kállay: 1. máj 1954 II.,

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 66
Karol Kállay

Karol Kállay: 1. máj 1954 III.,

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 66
Karol Kállay

Karol Kállay: 1. máj 1954 IV.,

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 66
Ladislav Noel

Ladislav Noel: Socialistický realizmus I.,

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 54
Ladislav Noel

Ladislav Noel: Socialistický realizmus II.,

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 54
Koloman Cích

Koloman Cích: Ženy pomáhajú viesť dopravu. Nové Zámky. 1951.

Bratislava, TASR. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 68
TASR

neautorizované: Ženy hasičky. 1951.

Bratislava, TASR. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 73
Štefan Petráš

Štefan Petráš: Pri prehliadke sily, radosti a krásy našej telovýchovy. Okresná spartakiáda v Piešťanoch. 1955.

Bratislava, TASR. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 89
Kamil Vyskočil

Kamil Vyskočil: Práca na poli. 1955-1960

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 111
Juraj Šajmovič

Juraj Šajmovič: Domov. 1956.

Bratislava, SNG. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 112
Viliam Přibyl

Viliam Přibyl: Z tradičného radvanského jarmoku. 1956.

Bratislava, TASR. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 134
Ján Cifra

Ján Cifra: Cukrová vata. 1957-1959.

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 148
Ján Cifra

Ján Cifra: Z cyklu Brtislavské motívy. 1957.

Bratislava, SNG. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 149
Anton Šmotlák

Anton Šmotlák: Prvé stretnutie českej a slovenskej mládeže na Dunaji. 1958.

Súkromný majetok. Zdroj: Hrabušický, A., Koklesová, B.: Zaujatí krásou: päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii, SNG Bratislava 2013, s. 186
Pravda

neautorizované: Smrť Stalina. Titulná stránka denníka “Pravda” z 8. marca 1953.

Zdroj: Ruffmann, K. H.,: Sowjetunion: Die Weltmächte im 20. Jahrhundert, Verlag Kurt Deich GmBH 1972, s. 158
Vera Muchina

neautorizované: Arbeiter und Kolchosbäuerin von Vera Muchina, 1937.

Zdroj: Ruffmann, K. H.,: Sowjetunion: Die Weltmächte im 20. Jahrhundert, Verlag Kurt Deich GmBH 1972, s. 179
Vera Muchina

neautorizované: Socialistický realizmus, 1953-1957.

Zdroj: Ruffmann, K. H.,: Sowjetunion: Die Weltmächte im 20. Jahrhundert, Verlag Kurt Deich GmBH 1972, s. 236
muž

neautorizované.

Zdroj: Žena + móda, č. 7/1977, roč. 29, s. 5
káva

neautorizované.

Zdroj: časopis Dorka, Dobré rady každému: príručka slovenky, č. 3/1972, s. 2
ťahavý jano

neautorizované.

Súkromný majetok, 1967.
pulóver

neautorizované.

Zdroj: časopis Dorka, Dobré rady každému: príručka slovenky, č. 4/1969, s. 29
vysávanie

neautorizované.

Zdroj: časopis Čo a ako v domácnosti: dobré rady na každý deň, príručka slovenky, č. 1/1966, s. 31
vtacik

neautorizované.

Zdroj: Kleinschmidt, O.,: Die Singvögel der Heimat, Quelle und Meier. Heidelberg 1971, s. 65
vydavky na stravu

neautorizované.

Zdroj: časopis Dorka, Dobré rady každému: príručka slovenky, č. 4/1969, s. 9
študentská izba

neautorizované.

Zdroj: neznámy, pravdepodobne časopis Dorka z rokov 60.tych, s. 22
manzelstva

neautorizované.

Zdroj: časopis Dorka: dobré rady každému: príručka slovenky, č. 7/1974, s. 3